محمد دهقان

مدیر مالی

حسین زارع

مدیر تیم برنامه نویسی

حامد ادیب

مدیر تیم هنری

مهدیه انصار

طراح دیجیتال

زهرا توکلی

طراح دیجیتال

علیرضا کرمی

برنامه نویس گیم پلی

آرمیتا فلاح زاده

طراح کانسپت

افسانه بختیاری

طراح رابط کاربری

محسن شیخعلیشاهی

برنامه نویس سرور

فاطمه کریمی

انیماتور